פרשת לך לך – מעשה אבות סימן לבנים

מדוע הוצרך אברהם אבינו להתנסות בעשרה נסיונות?

נושא: