פרשת מטות – חומרת נדרים

על מה נחשב לנדר ומה לא; על הסכנה שבנדרים, והאם מותר לנדור?

סדרה:

נושא:

תגיות: