פרשת מטות – עולם הבא

עולם הבא ותחיית המתים - מי יקום? איך יקום? מה ילבש? היכן יגור?

סדרה:

נושא: