פרשת מסעי – ענשו של רוצח

בין ענייני הפרשה, פרשתנו עוסקת גם בעניינו של אדם הרוצח בשגגה, שעונשו הוא גלות. כדי להציל את חייו מגואל הדם – עליו לנוס אל אחת מערי המקלט הכתובים כאן בפרשה. כל עוד שלא נכנס לאחת מהערים הללו – היה לו לחשוש לחייו מפני גואל הדם; ובאם הצליח להיכנס לאחת הערים הללו קודם שתפס אותו גואל הדם – הרי שבכך הציל את חייו, וכל עוד נמצא הוא בתוך אחת הערים הללו – נאסר על גואל הדם לפגוע ברוצח.

נושא:

תגיות: , ,