פרשת מצורע – לשון הרע

יש שלשה סוגי צרעת: יש צרעת הגוף, צרעת הבגד וצרעת הבית.
המצורע נקרא אב הטומאה.
מה הגורם לצרעת? אומרים חכמים צרעת באה על חטא לשון הרע.
אדם שלא שומר את לשונו – גורם צרעת לעצמו. זה רמוז במילה 'מצורע' = מוציא רע, מוציא שם רע.
מי שמדבר דיבה על הזולת, מכפיש ומשמיץ אותו – עושה לו מה שנקרא שיימינג, מבייש אותו ברבים או אפילו בינו לבינו באופן אישי, וזה לא משנה אם בכתב או בעל פה, מוציא עליו דיבה, לשון הרע – סופו להיות מצורע. מידה כנגד מידה.

נושא:

תגיות: , , , , , ,