פרשת מקץ – לראות את השם גם ברגעים הכי קשים

וכך נראים הדברים בחיי היום-יום שלנו, שכאשר קורה לנו ולמשפחתנו דבר לא-טוב רח"ל – אנחנו משקיפים על האירוע ההוא במשקפיים של צרות וייסורים. כל מה שלא מסתדר לפי רצוננו וכפי מה שאנחנו חושבים שהוא הטוב המוחלט שלנו – כבר אנחנו מתרעמים ומתרגזים, כועסים וקוצפים, וממלאים את פינו בטענות ומענות…

נושא: