פרשת משפטים – אל תהיה עבד

אם ראית שהיצר הרע נותן לך איזו מתנה, גורם לך להנאה – תיזהר! אתה בדרך להילכד ברשתו!
הבה נצא לחרות, ננתק את הכבלים, ואז יהיה לנו יותר זמן לעצמנו, לשיעורי תורה, ויותר פנאי לילדנו.

נושא: