פרשת משפטים – תפסיק להיות עבד

מי מנהל את מי - אתה מנהל את העסק שלך או העסק שלך מנהל אותך?! האם אתה מנהל את הזמן או הזמן מנהל אותך?! האם יש לך זמן ביום שאתה מתנתק מהעבודה, מהמדיה, מהפלאפון, מהוואטסאפ, מספר הפנים (הפייסבוק) ומקדיש מעט זמן לעצמך, למשפחה שלך, או שמא אתה עבד נרצע ששולטים בך ולא אתה הוא ששולט על עצמך?! יהודי צריך להיות חופשי לעצמו ולהיות עבד לשם!!

נושא: