פרשת נח – הריגה לשם אכילה

האם יש צידוק מוסרי לשחוט בעל חיים על מנת לאוכלו?

נושא:

תגיות: , , ,