פרשת נח – מדוע בורא עולם מחזיק אותנו קצר?

מדוע הקב"ה נותן לנו בדיוק מה שאנחנו צריכים ולא משפיע עלינו שפע גדול; מהיכן צמח כל הרע שיש בעולם? הצרות, המלחמות, המחלות, הרעב וכל שאר המרעין בישין שיש בעולם, מהיכן צמחו ובאו?

נושא: