פרשת נח – מה לא נח אצל נח

מדוע פוגעים בנח? מדוע נח לא ממש הצדיק והתמים האידיאלי?

סדרה:

נושא: