פרשת נצבים – למה קשה לנו למחול ולסלוח?

קשה לנו למחול ולסלוח כיון שאנחנו מרגישים את עצמנו כמו פראיירים, אין לנו כבוד, רומסים אותנו, אנחנו לא שווים כלום, אנחנו לא קיימים.

והשאלה היא אם כן מדוע? למה הקב"ה מוחל וסולח לנו? מה, העבירות שעשינו הן כל כך קלות, אין בהם ממש?

נושא:

תגיות: ,