פרשת נשא – ברכת כהנים

מדוע הולכים לקבל ברכה מרבנים?

על הפסוק: "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם" יש שני פירושים:

פירוש אחד הוא שהכוהנים יהוו צינור שפע רוחני וישימו את שמי על בני ישראל ודרכם אני אברך את עם ישראל.

פירוש נוסף הוא שהכהן יבוא ויתלונן, אם אני צינור שפע רוחני לברך את עם ישראל, אז מה איתי, מי יברך אותי?

אומר הקב"ה למשה, תאמר לכהנים שאל להם לדאוג, הם יהיו צינור שפע רוחני לברך את עם ישראל ואני אברכם – אני אברך ישירות את הכהנים.

נושא:

תגיות: , ,