פרשת עקב – מה עיקר ומה טפל

"ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך": על עיקר וטפל - האם מברכים בגלל שאוכלים או שמא אוכלים בשביל לברך?

נושא: