פרשת פינחס – אל תהי צדיק הרבה

הנה לנו אדם שעשה מעשה נורא ומזעזע, לא היה מעשה כזה בהיסטוריה, לקום ולהרוג נשיא שבט מישראל בלי דין בלי משפט.
כולם פקפקו במניעיו, ואילו התורה מגבה אותו, ומעלה על נס את מעשהו, ואומרת לדון אותו לכף זכות.
ואנו מתכוונים לפינחס, כן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שבפרשתנו.
בחור צעיר, כפי שהמדרש מגדיר אותו, קם ועושה מעשה נועז: הורג נשיא שבט בישראל לעיני כל ישראל, והתורה עוד נותנת לו על זה צל"ש!

נושא: