פרשת צו – כנגד ארבעה בנים

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה ושאינו יודע לשאול והגדת לבנך

סדרה:

נושא: