פרשת קדושים – איך אפשר להיות קדוש?

פרשה זו פותחת בציווי כללי של "קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם".

הקדושה מושרשת בנו על ידי שמירת המצוות, שהרי כך אנו מברכים עליהם: "אשר קדשנו במצוותיו". כל מצוה שאדם עושה – מוסיף על ידה עוד נדבך בבניינו שלו.

ויש להבין במה באה קדושה זו לידי ביטוי? זאת ועוד, וכי יש באפשרותנו להתקדש ולהגיע לדרגה של קדושת השם? ומה אם כן שייך לומר קדושים תהיו כי קדוש אני השם?

נושא:

תגיות: , ,