פרשת ראה – לחיות את היום

אנשים מדשדשים בעבר, מודאגים מהעתיד ומאבדים את ההווה...

נושא: