פרשת ראה – למה לא שומעים?

עם ישראל זה עם שאוהב סגולות, אוהב קיצורי דרך, לא אוהב לעבוד קשה, אנשים רוצים לשבת בבית ולהרוויח בלי לעבוד. אבל זה לא עובד, אי אפשר להרוויח בלי לעבוד. פתחו לי פתח כחודו של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם.
לכן, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעון. אדם ששומע – מתברך, עצם השמיעה היא הברכה. מאידך, אדם שלא מוכן לשמוע – אין לך קללה גדולה מזו.

נושא: