פרשת שלח לך – חטא המרגלים

מה קרה למרגלים? מה הניא אותם להוציא דיבה על הארץ? היבט חדש על פרשת המרגלים

סדרה:

נושא: