פרשת שלח לך – למה צריכים מדינה?

על עניין המרגלים וחטאם

סדרה:

נושא: