פרשת שמיני – לדעת לצייר

על האדם לצייר במוחו ולהרגיש על עצמו

סדרה:

נושא: