פרשת שמיני – למה להרוג? למה לרצוח?

בעולם רווחות שתי גישות מרכזיות בנושא:

הגישה הראשונה – אינה מחפשת צידוק מוסרי לאכול מזון מן החי. היא מתבססת על המציאות בה האדם חזק יותר מבעלי החיים ולכן באפשרותו לצוד אותם ולאכול אותם, בבחינת "החזקים שורדים". לפי זה, אכילת בשר מן החי נובעת מכוחנות ושתלטנות בלבד.

הגישה האחרת – שוללת לגמרי אכילת מזון מן החי. באיזו סמכות נוטל האדם את חיי הבהמה? במה שונה הדבר מרצח? מטבע הדברים, גישה זו מטיפה לצמחונות מטעמים מוסריים.

ומה היהדות אומרת בנושא?

נושא: