פרשת תולדות – מחשבה יוצרת מציאות

רבי עקיבא למד ממעשה יעקב אבינו עם הצאן שהמראה והמחשבה באותה שעה משפיעים על התוצאה, על הוולד.

מספרת הגמרא שרבי יוחנן היה יושב בשעות הערב בשערי טבילה ליד המקווה ולומד שם תורה. אמר רבי יוחנן נשים שבאות לטבול, כשיצאו מהמקווה, יראו אותו וילדו בנים יפים כמותו.

ידע רבי יוחנן עד כמה השפעת הראייה משפיעה על הילדים המעותדים להיוולד.

מכאן נלמד כמה חשובה המחשבה, הטהרה, והקדושה, ושהקשר בין בני הזוג והנאמנות יהיו בישרות ובטהרה.

נושא:

תגיות: , , ,