פרשת תזריע – מצוות המילה

בתחילת פרשת 'תזריע' מצווה אותנו התורה על מצוות המילה. "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". יהודי שנולד לו בן זכר מצווה ביום השמיני להכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו. הליך המילה הינו אחד מהפעולות הכירורגיות הפשוטות והשכיחות ביותר בעולם.

נושא:

תגיות: