פרשת תצוה – פרגון והערכה

היהדות סוברת שמה שאנשים רוצים ומחפשים זה הערכה. כל מה שאנו נלחמים בשבילו – זה להרגיש שאנחנו שווים משהו, נחשבים. במילה אחרת ופשוטה – זה כבוד! לא במובן השלילי, אלא במובן החיובי.

אומר הרמב"ם: אדם מוכן לוותר על הנאה, אם הוא יודע שזה יפגע לו בכבוד, במעמד, בקריירה.

כל מה שאנו שומעים על אנשים שמעדו – למה הם עשו זאת? הם עשו זאת מתוך מחשבה שאף אחד לא ידע על מעלליהם. אם היו יודעים שאנשים ידעו זאת – הם לא היו עושים את מה שעשו, כי יותר ממה שאדם רוצה ליהנות – אדם רוצה להיות מוערך ולהיות עם הכבוד האישי שלו.

נושא: