פרשת תרומה – החיה המסוכנת ביותר

צריך להבין מה הם הכרובים – האם הם דמות תינוק כמו שפירש רש"י בפרשת תרומה; או שמא מלאכי חבלה כמו שפירש רש"י בפרשת בראשית?

כדי להבין זאת, נקדים מעשה שאירע באחד מגני החיות באירופה, באותו גן, לקראת סופו, נתלו שלטים: "זהירות! הנך מתקרב למקום בו נמצאת החיה המסוכנת ביותר בעולם"!

נושא: