פרשת תרומה – השקעה גורמת להתחברות ואהבה

מה גורם לאדם לאהוב, להתחבר? מה גורם לאדם לאהוב את אשתו? האם מפני שהיא טובה או יפה? מה גורם לנו לאהוב את הילדים? צו החיים: "תן וקח" - כך נברא העולם, שכל אדם יהיה משפיע ומקבל; ומי שאין בו שניהם כאחד - הריהו כאילן סרק

נושא: