פרשת תרומה – כשנותנים מקבלים

שיחת כבוד הרב לפרשת תרומה (ה'תש"פ): הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל לקחת תרומה ולבנות לו בית - "משכן"

נושא: