קשה למחול ולסלוח – הרב דוד הכהן – נצבים תשפ"א

קשה למחול ולסלוח – הרב דוד הכהן – נצבים תשפ"א
קשה לנו מאוד מאוד לוותר, למחול ולסלוח, כיון שלסלוח זה לוותר על הכבוד שלך, על האני שלי. לסלוח זה להפקיר את האישיות שלי, לסלוח זה כאילו לומר שכל אחד יכול לרמוס אותי, לדרוך עלי. נניח שבאירוע משפחתי קם אחד מהיושבים ולעיני כולם זורק מילה נגדי, מזלזל בי, מזכיר איזה שהוא ענין שפוגע בי, אם זה איך אני נראה או איך אני מדבר, או איך אני מתנהג.