שבועות – הכנה למתן תורה

שיחת הרב בישיבה לקראת חג השבועות ה'תשע"ט

סדרה:

נושא:

תגיות: