שמחת תורה – הרב דוד הכהן

שמחת תורה שיא השיאים!
הטלת פצצה של הזוהר הקדוש. שינוי פאזה..
מדהים ביותר!!!
כל הרבדים שאפשר להגיע אליהם בראש השנה על ידי בכי ולב נשבר, אפשר להשיגם בשמחת תורה על ידי דבר אחד ויחיד – שמחה וריקודים.