שנאת חינם

יש מי מאיתנו שאין לו אוייבים ושונאים? ייתכן. יש מי שלא חווה אף פעם רגש של שנאה ותחרות? כנראה שלא.
נושא השנאה, כאוב וגלותי, שרודף אותנו מימים ימימה, עד עצם היום הזה!
בחיים, יש אהבה ויש שנאה – מה יש יותר – אוהבים או שונאים?
המציאות מוכיחה, לצערנו, שאוהבים את השנאה יותר מאשר את האהבה.
השנאה נטועה ומושרשת באדם עוד מבריאת העולם.

נושא: