תכנית מיוחדת לראש השנה – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

ר' ישראל מסלנט אבי תנועת המוסר, אליו מייחסים את המשפט המפורסם כל כך "כל השנה כולה צריכה להיות כמו אלול ואלול הוא אלול", שאל שאלה: מכריזים אנו בכל יום מספר פעמים על אהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. "אהבת עולם אהבתנו". ברוך… אוהב את עמו ישראל". ברוך… הבוחר בעמו ישראל באהבה". ובחגים אומרים אנו: "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו"! היות וכך שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, מדוע לא הפך את הסדר והיה נותן לנו קודם את יום הכיפורים ורק אחר כך את ראש השנה?