תשעה באב – במקום צער – הצדק מתגמד

לע"נ המנוחה עישה כהן ז"ל בת שמחה - אב תשע"ד

נושא: